Thay đổi trong tài trợ JobSeeker và JobKeeper

Thay đổi trong tài trợ JobSeeker và JobKeeper

Đại dịch làm cho Chính phủ có những điều chỉnh về chương trình tài tợ JobSeeker và JobKeeper. Những điều sau đây bạn cần biết về những thay đổi này.

Tài trợ JobSeeker và JobKeeper Chương trình hỗ trợ KobKeeper sẽ được gia hạn đến tháng 3/2021, và JobSeeker đến 12/2020. Trong những tháng tới, chính phủ sẽ công bố các kế hoạch cho JobSeeker 2021.

Số tiền cho cả hai chương trình sẽ bị cắt giảm kể từ cuối tháng 9/2020.

JobSeeker Tài trợ JobSeeker dành cho những người từ 22 đến tuổi nghỉ hưu, bị thất nghiệp và đang tìm việc, hoặc đang làm những hoạt động được chấp thuận để tìm việc. Tài trợ này cũng áp dụng cho những người bị ốm hoặc bị thương và không thể làm việc hoặc học tập như thường ngày.

Hiện tại: $1,115 Từ tháng 9/2020: $815 Đồng thời kể từ cuối tháng 9/2020, mức thu nhập tối đa để vẫn được nhận trợ cấp sẽ tăng lên $300/hai tuần, thay vì $106 như trước đây.

Từ ngày 4/8/2020, những ai nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ phải đăng ký với các dịch vụ tìm việc và phải tìm kiếm bốn công việc mỗi tháng để có thể tiếp tục nhận tài trợ.

JobKeeper Tài trợ JobKeeper dành cho những người từ 16 tuổi trở lên, đang làm kinh doanh cá thể, nhân viên toàn thời, bán thời, hoặc nhân viên thời vụ làm việc thường xuyên trong thời gian trên 12 tháng tính đến thời điểm ngày 1/3/2020. Những người 16 và 17 tuổi phải độc lập về mặt tài chính mới đủ điều kiện nhận tài trợ.

Được chia thành hai nhóm nhận tài trợ, nhân viên toàn thời và nhân viên bán thời.

Ảnh minh họa

Đối với nhân viên toàn thời gian:

Hiện nay: $1,500 Từ tháng 9/2020: $1,200 Từ tháng 1/2021: $1,000 Đối với nhân viên bán thời gian:

Hiện nay: $1,500 Từ tháng 9/2020: $750 Từ tháng 1/2021: $650

Nguồn: sbs.com.au/vietnamese

 

 

Bài viết liên quan

Liên hệ

124 La Trobe St, Melbourne

VIC 3000, Australia

Báo điện tử Thời báo ÚC

Tìm bài