Hàng triệu người Úc chuẩn bị cho việc cắt giảm phúc lợi và điều kiện nhận trợ cấp khó khăn hơn

Hàng triệu người Úc chuẩn bị cho việc cắt giảm phúc lợi và điều kiện nhận trợ cấp khó khăn hơn

Hơn một triệu người Úc hưởng phúc lợi được tăng cường trong mùa dịch sẽ bị chính phủ liên bang cắt giảm các khoản thanh toán kể từ thứ Sáu này.

Những người nhận JobSeeker, Youth Allowance, Austudy, Farm Household Alliance và một số khoản thanh toán khác sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm.

Sự thay đổi chính là trợ cấp Covid-19 trị giá $550 được phát mỗi hai tuần một lần đã được triển khai từ đợt phong tỏa tháng 3, về cơ bản đã bị cắt giảm một nửa.

Số tiền này sẽ được giảm xuống còn 250 đô la mỗi hai tuần vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 trước khi bị cắt bỏ hoàn toàn vào ngày 1 tháng Một.

Thay đổi JobSeeker

Chính phủ cũng đang thay đổi các yêu cầu để mọi người vẫn đủ điều kiện cho JobSeeker, khoản trợ cấp thất nghiệp trước đây được gọi là Newstart.

Từ Thứ Hai, ngày 28 tháng 9, người dân sẽ phải tìm kiếm tối đa tám công việc mỗi tháng và chấp nhận các đề nghị làm việc hợp lý.

Giới hạn tài sản cũng sẽ được áp dụng, có nghĩa là người dân sẽ không thể sử dụng JobSeeker nếu người đó có khối tài sản trị giá lớn hơn 482.000 đô la.

“Việc kiểm tra tài sản có nghĩa là 37.000 người nhận JobSeeker sẽ không còn đủ điều kiện để được nhận trợ cấp tiếp."

Quá trình kiểm tra tài sản thanh khoản cũng sẽ được khôi phục, điều này sẽ yêu cầu những người có khoản tiết kiệm lớn hơn $5,499 phải đợi đến 13 tuần trước khi đủ điều kiện nhận phúc lợi.

Các thay đổi cũng sẽ được thực hiện đối với số tiền mà người nhà của mỗi người dân có thể kiếm được trước khi người đó bị đánh giá không đủ điều kiện nhận JobSeeker.

Theo các thay đổi, với mỗi 1 đồng đô la mà người nhà của người dân kiếm được trên 1.165 đô la mỗi hai tuần, trọ cấp của người đó sẽ bị giảm đi 27 xu.

Việc điều chỉnh sẽ có nghĩa là các khoản trợ cấp của một người sẽ giảm xuống 0 nếu người nhà của người đó kiếm được hơn 3.086,11 đô la mỗi hai tuần.

 

 

 

Bài viết liên quan

Liên hệ

124 La Trobe St, Melbourne

VIC 3000, Australia

Báo điện tử Thời báo ÚC

Tìm bài